Проблема забезпечення людства продуктами харчування є однією з найгостріших проблем сучасності. Сьогодні в світі від голоду страждає 42 млн дітей і більше 500 млн дорослих, за даними ООН, кожна третя людина у світі відчуває нестачу в їжі.

Одночасно з цим приходить розуміння того, що існуючі методи вирощування продуктів харчування із застосуванням хімічних добрив приводять землю в непридатний для життя стан, а людині приносять хвороби і передчасну смерть.

Пошук шляхів вирішення цього завдання вимагає нових методів і підходів в галузі землеробства з використанням сучасних технологій.

Перехід на органічне землеробство, повернення до природних способів вирощування продуктів харчування з використанням сучасних технологій - це, можливо, єдиний шлях для цивілізованого людства зберегти життя на Землі.

В умовах сучасного інтенсивного розвитку сільського господарства частка мінеральних добрив у вирощуванні врожаю постійно збільшується і в середньому становить   40-50%.

Частка органічних добрив типу ОПТІ РОСТ у виробництві продуктів харчування становлять менше 1%, що пов'язано, головним чином, з відсутністю ефективних технологій виробництва таких добрив в промисловому масштабі.

Odoo text and image block